Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Nobliści
 • 2016 - Bengt Holmström, Oliver Hart
 • 2015 - Angus Deaton
 • 2014 - Jean Tirole
 • 2013 - Robert J. Shiller, Eugene Fama, Lars Peter Hansen  
 • 2012 - Alvin E. Roth, Lloyd Shapley  
 • 2011 - Christopher Sim, Thomas Sargent
 • 2010 - Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides
 • 2009 - Elinor Ostrom i Oliver E. Williamson
 • 2008 - Paul Krugman 
 • 2007 - Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson
 • 2006 - Edmund S. Phelps
 • 2005 - Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling
 • 2004 - Finn E. Kydland, Edward C. Prescott
 • 2003 - Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger
 • 2002 - Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
 • 2001 - George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
 • 2000 - James J. Heckman, Daniel L. McFadden
 • 1999 - Robert A. Mundell
 • 1998 - Amartya Sen
 • 1997 - Robert C. Merton, Myron S. Scholes
 • 1996 - James A. Mirrlees, William Vickrey
 • 1995 - Robert E. Lucas Jr.
 • 1994 - John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
 • 1993 - Robert W. Fogel, Douglass C. North
 • 1992 - Gary S. Becker
 • 1991 - Ronald H. Coase
 • 1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe
 • 1989 - Trygve Haavelmo
 • 1988 - Maurice Allais
 • 1987 - Robert M. Solow
 • 1986 - James M. Buchanan Jr.
 • 1985 - Franco Modigliani
 • 1984 - Richard Stone
 • 1983 - Gerard Debreu
 • 1982 - George J. Stigler
 • 1981 - James Tobin
 • 1980 - Lawrence R. Klein
 • 1979 - Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis
 • 1978 - Herbert A. Simon
 • 1977 - Bertil Ohlin, James E. Meade
 • 1976 - Milton Friedman
 • 1975 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans
 • 1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek
 • 1973 - Wassily Leontief
 • 1972 - John R. Hicks, Kenneth J. Arrow
 • 1971 - Simon Kuznets
 • 1970 - Paul A. Samuelson
 • 1969 - Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

Źródło: The Nobel Fundation


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony