Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kadencja 2021 - 2026

Podczas XXII Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w Warszawie 18 października 2021 r., zostały wybrane nowe władze PTE. 

 
Prezes Honorowy

   prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Warszawa)

    - Prof. Elżbieta Mączyńska: Wykaz wybranych publikacji w 2017 roku. Pobierz (PDF)>>

    - Prof. Elżbieta Mączyńska: Wykaz wybranych publikacji (rocznikowo). Pobierz (PDF)>>

 

Zarząd Krajowy

prof. dr hab. Marian Gorynia (Poznań) – prezes
zk@pte.pl

 

dr hab. prof. UW Łukasz Hardt (Łódź) – wiceprezes

dr hab. prof. UZ Bogdan Ślusarz (Zielona Góra) – wiceprezes
mailto: b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl

dr hab. prof. UG Beata Majecka (Gdańsk) – sekretarz generalny
beata.majecka@pte.pl

 
Członkowie Prezydium

dr hab. prof. UEP Monika Dobska (Poznań)

mgr Grzegorz Grześkiewicz (Bydgoszcz)

dr hab. prof. UAM Ryszard Kamiński (Poznań)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)

dr Jerzy Podsiadło (Katowice)

dr hab. prof. UEK Maria Urbaniec (Kraków)  

dr Grzegorz Wałęga (Kraków)


Członkowie Zarządu Krajowego

dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Wrocław)

dr inż. Renata Gnitecka (Legnica)

prof. dr hab. Ewa Gruszewska (Białystok)

mgr Marcin Jucha (Olsztyn)

dr Krzysztof Kaszuba (Rzeszów)

prof. Tomasz Kijek (Lublin)

dr Mikołaj Klimczak (Wrocław)

dr hab. prof. UE Paweł Kosiń (Katowice) 

prof. Barbara Kryk (Szczecin)

prof. Piotr Kułyk (Zielona Góra) 

prof. Michał Moszyński (Toruń)

mgr Małgorzata Romanowska (Częstochowa)

dr Rafał Rosiński (Koszalin)

dr Zofia Sepkowska (Łódź)

dr Marcin Szplit (Kielce) 

dr inż. Dariusz Wielogórka (Częstochowa) 

prof. Anna Wolak-Tuzimek (Radom) 

dr hab. inż. prof. PCz Agnieszka Wójcik-Mazur (Częstochowa)

prof. Agata Zagórowska (Opole)

prof. Mariusz Zieliński (Gliwice) 


Krajowa Komisja Rewizyjna 

dr Jerzy Czerwiński (Koszalin)

mgr Mariusz Glenszczyk (Katowice) 

dr inż. Mateusz Jakubiak (Kraków) 

prof. dr hab. Mirosława Kwiecień (Wrocław) 

dr hab. prof. UP Walery Okulicz-Kozaryn (Częstochowa)

prof. dr hab. Marzena Remlein (Poznań)


Sąd Koleżeński

mgr Agnieszka Łopatka (Szczecin) – przewodnicząca

dr hab. prof. UwB Renata Przygodzka (Białystok) - wiceprzewodnicząca 

dr Ryszard Kowalski (Kraków) - sekretarz 

dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)

mgr Roman Fedak (Zielona Góra)

dr inż. Ireneusz Miciuła (Szczecin)  

mgr Celestyn Podgórski (Łódź)

 

Rada Naukowa

dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)

dr Beata Barszczowska (Katowice)

dr hab. prof. UMK Mirosław Bochenek (Bydgoszcz)

prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Radom)

dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)

prof. dr hab. Robert Ciborowski (Białystok)

dr hab. prof. UE Alojzy Czech (Katowice)

dr hab. prof. UEP Monika Dobska (Poznań)

prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wrocław)

dr hab. prof. UW Łukasz Hardt (Warszawa)

dr Agnieszka Huterska (Toruń)

dr Andrzej  Jakubowicz (Warszawa)

prof. dr hab. Ryszard Kamiński (Poznań)

dr hab. prof. UG Hanna Klimek (Gdańsk)

dr hab. prof. UEW Marek Kośny (Wrocław)

dr hab. prof. US Barbara Kryk (Szczecin)

dr hab. prof. UEK Elżbieta Kubińska (Kraków)

dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Łódź)

dr hab. inż. prof. UZ Piotr Kułyk (Zielona Góra)

dr inż. Paweł Kużdowicz (Zielona Góra)

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Wrocław)

dr hab. prof. UTHRad Marzanna Lament (Radom)

prof. dr hab. Marek Leszczyński (Kielce)

dr hab. prof. UG Andrzej Letkiewicz (Gdańsk)

dr hab. inż. prof. UŁ Marek Matejun (Łódź)

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Łódź)

dr hab. inż. prof. PCz Joanna Nowakowska-Grunt (Częstochowa)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk (Poznań)

dr hab. prof. UEK Czesława Pilarska (Kraków)

dr Anna Iwona Piotrowska (Toruń)

dr Dariusz Piotrowski (Bydgoszcz)

dr Jerzy Podsiadło (Katowice)

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz (Białystok)

dr Ewa Popławska (Katowice)

dr Jadwiga Ratajczak (Opole)

mgr Małgorzata  Romanowska (Częstochowa)

dr Rafał Rosiński (Koszalin)

prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Łódź)

dr Zofia Sepkowska (Łódź)

dr Anna Sobczyk-Kolbuch (Katowice)

dr hab. prof. PP Marek Szczepański (Poznań)

dr hab. prof. UW Wiesław Szczęsny (Warszawa)

prof. dr hab. Andrzej Szplit (Kielce)

dr hab., prof.UZ  Bogdan Ślusarz (Zielona Góra)

dr hab. prof. UEK Maria Urbaniec (Kraków)

dr Grzegorz Wałęga (Kraków) 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Warszawa)

dr Izabela Wojewoda (Zielona Góra)

dr hab. inż. prof. PCz Agnieszka Wójcik-Mazur (Częstochowa)


Notki biograficzne oraz pozostałe informacje zostaną zamieszone wkrótcePolskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu