Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisiedr Monika Szczerbak

MONIKA SZCZERBAK - doktor nauk ekonomicznych, praca nt. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw na podstawie doświadczeń syndyków i analizy dokumentacji sądowej, SGH, 2006. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy PTE, Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek INNA (International Network of Accountants and Auditors), Rzeczoznawca podręczników MEN, Absolwentka Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa w Moskwie. Posiada Certifikate Third Level Russian For Business Communication, Warszawa 2005 oraz Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, MF 1997r.

Dyscyplina KBN: ekonomia. Specjalność: analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw.

Główne formy aktywności zawodowej:

- uczestniczy w pracach ukierunkowanych na rozpoznawanie przyczyn bankructwa przedsiębiorstw i poszukiwaniem narządzi oraz rozwiązań umożliwiających wczesne identyfikowanie zagrożeń i przeciwdziałanie im,

- organizuje otwarte seminaria merytoryczne dla przedsiębiorców z zakresu nowoczesnych narzędzi pomiaru i zarządzania kosztami, podatków, marketingu i funduszy unijnych w ramach współpracy z PTE,

- kompleksowo wspiera podmioty prowadzące działalność na polskim rynku w obszarze doradztwa biznesowego,

- prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw rachunkowości, oraz rachunkowości zarządczej w ramach studiów dziennych i zaocznych SGH,

Główne zainteresowania badawcze

Wdrażanie i funkcjonowanie systemów wczesnego ostrzegania oraz nowoczesnych narzędzi zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

Analiza sprawozdań finansowych.

Kontakt: monika.szczerbak@sfs-polska.com

Tel. 0 601 990 890


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu