Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisiedr Marcin Pielaszek

MARCIN PIELASZEK - absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH, biegły rewident. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz w rachunkowości finansowej, a w szczególności takich zagadnieniach jak rachunek kosztów, systemy planowania i kontroli, pomiar realizacji strategii, rachunkowość leasingu, rachunkowość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na co dzień prowadzi zajęcia jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych oraz MBA, m.in. jako na studiach Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA) organizowanych przez SGH oraz Uniwersytet w Minnesocie. Brał dział w kilkudziesięciu audytach sprawozdań finansowych oraz w licznych projektach konsultingowych z zakresu menedżerskiej oraz rachunkowości finansowej. Jest członkiem Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz członkiem European Accounting Association. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości.

Wybrane projekty:

  • Udział w projekcie wdrożenia rachunku kosztów działań w dużej firmie z branży farmaceutycznej.

  • Udział w projekcie wdrożenia Balanced Scorecard (Zrównoważonej Karty Dokonań) w dużej firmie z branży farmaceutycznej.

  • Udział w projekcie wdrożenia rachunku kosztów działań w dużej firmie spedycyjnej.

  • Badanie sprawozdań finansowych dla potrzeb sporządzenia prospektu emisyjnego grupy kapitałowej z branży e-marketingu.

  • Udział w projekcie opracowania planu kont dostosowanego do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dla dużej spółki giełdowej (branża chemiczna).

Kontakt: e-mail: marcin.pielaszek@sgh.waw.pl, http://akson.sgh.waw.pl/~mpiela


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu