Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisieAgnieszka Zasikowska

Konsultantka biznesu, absolwentka Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, absolwentka Studiów Doktoranckich w dziedzinie Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w rozwiązaniach podnoszących efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, innowacjach organizacyjnych i procedurach przeciwdziałających nadużyciom w organizacjach gospodarczych.

 

Zna otoczenie formalno-prawne biznesu , ma doświadczenie w handlu międzynarodowym, w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w środowisku krajowym i międzynarodowym. Brała udział w przygotowaniu licznych umów gospodarczych, zwracając uwagę na finansowe, organizacyjne i praktyczne aspekty realizowanych przedsięwzięć. Występuje jako biegła w postępowaniach sądowych. W swoim dorobku ma szereg opinii, dotyczących ekonomicznych aspektów, prowadzonych postępowań cywilnych i karnych, a obejmujących między innymi: ustalenia wartości utraconych korzyści, rozmiaru szkód rzeczywistych, czy ocenę ekonomicznych skutków podejmowanych decyzji menedżerskich. </


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu