Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Wydawnictwa własne

Pełna oferta wydawnicza PTE dostępna jest za pośrednictwem księgarni internetowej http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/art/cat/38

2014

 • Reformy systemu emerytalnego, Krótki przewodnik, Nicholas Barr, Peter Diamond, PTE, Warszawa 2014 
 • Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński, Warszawa 2014
 • Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Anna Grabska, Michał Moszyński, Piotr Pysz, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2014    
 • Wybrane problemy współczesnego rynku pracy, red. nauk. R.Kamiński, PTE, Poznań 2014

2013

2011

2010

2009

 • Bochenek Mirosław, Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło, Warszawa
 • Fiedor Bogusław, Hockuba Zbigniew (red. naukowa), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, Warszawa 
 • Kotowicz-Jawor Joanna (red. naukowa), GOW - wyzwanie dla Polski, Warszawa
 • Karpiński Andrzej, Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością?, Warszawa
 • Liberda Zofia Barbara(red. naukowa), Konwergencja Gospodarcza Polski, Warszawa
 • Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), Polska transformacja i jej przyszłość, Warszawa
 • Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), Poland's transition and its future, Warszawa
 • Bogle C. John, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Warszawa
 • Okoń-Horodyńska Ewa (red. naukowa), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Warszawa
 • Płowiec Urszula (red. naukowa), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Warszawa
 • Rocki Marek (red. naukowa), Jakość kształcenia ekonomicznego, Warszawa

2008

 • Łukawer Edward, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, Kraków
 • Mączyńska Elżbieta, Sadowski Zdzisław (red. naukowa),O kształtowaniu ładu gospodarczego, Warszawa
 • Rudolf Stanisław (red. naukowa), Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju, Warszawa
 • Temkin Gabriel, Dyskusje o gospodarce socjalistycznej. Marks-Lange-Mises-Hayek, Warszawa

2007

 • Borkowska Stanisława (red. naukowa), Inwestowanie w kapitał ludzki, Warszawa, (książka wydana przy współpracy z GUS)
 • Klimczak Bożena, Lewicka-Strzałecka Anna, Etyka i ekonomia, Warszawa 
 • Pollok Artur (red. naukowa), Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w perspektywie. Historia i teraźniejszość, Warszawa 
 • Sadowski Zdzisław (red. naukowa), Przełomowy rok 1956 a współczesność, Warszawa

2005

 • Sadowski Zdzisław (red. naukowa), Oskar Lange a współczesność, Warszawa
 • Sadowski Zdzisław,  Transformacja i rozwój, Warszawa
 • Sławiński Andrzej (red. naukowa), Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej?, Warszawa
 • Tokarski Tomasz, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Warszawa

2004

 • Noga Adam (red. naukowa), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Warszawa
 • Okoń-Horodyńska Ewa, Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Warszawa
 • Wyczałkowski Marcin, Życie człowieka kontrowersyjnego, Warszawa

2003

 • Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red. naukowa),  Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Warszawa
 • Noga Adam (red. naukowa), Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy, Warszawa 

2001

 • Lipiński Jan, Witold M. Orłowski (red. naukowa), Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa,  Warszawa
 •  VII Kongres Ekonomistów Polskich
  - Tom I – Czy ekonomia nadąża za wyjaśnianiem rzeczywistości?- pod red. Andrzeja Wojtyny
  - Tom II – Jaka polityka gospodarcza dla polski? – pod red. Urszuli Płowiec
  - Tom III – Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej. – pod red. Stanisława Owsiaka
  - Tom IV – Przedsiębiorczość i konkurencyjność. – pod red. Joanny Kotowicz-Jawor
  - Tom V – Problemy rozwoju regionalnego – pod red. Jacka Brdulaka
  - Tom VI – Edukacja ekonomiczna. – pod red. Marka Rockiego

2000

 • Donhoff Marion Grafin, Ucywilizujmy kapitalizm – Granice Wolności, Warszawa
 • Liberda Barbara, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i Fakty, Warszawa

1999

 • Galbraith John Kenneth, Godne społeczeństwo, Warszawa
 • Płowiec Urszula, Witold M. Orłowski, Bilans płatniczy Polski – wyzwania, zagrożenia, Warszawa
 • Snowdon B., Vane H.R., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami
 • Sadowski Zdzisław (red. naukowa),  Kapitał zagraniczny w Polsce

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu